over PePro
Wat drijft Pepro?
PePro heeft een pragmatische filosofie wat betreft
technische automatiseringsprojecten. Pepro gaat altijd uit van de functionele specificatie als centrale punt in de uitvoering uw project. Pepro maakt gebruik van prototypen om snel een goede specificatie te verkrijgen, waarbij ook het functionele datamodel gelijk wordt vastgelegd. De functionele specificatie moet altijd terug te koppelen zijn aan de Business Case. Risico's in het project liggen altijd op het praktisch niveau. Pepro vult het gat tussen management en uitvoering. PePro geeft ook advies, maar liever helpen wij u dit advies in praktijk te brengen. Pepro maakt niet alleen plannen maar realiseert ze ook!. We gebruiken standaarden als Prince2 en Itil, echter zonder in de bureaucratie te verdrinken. We beschouwen deze standaarden niet als doel maar als middel, en passen het toe waar het gebruikt kan worden!
De laatste jaren is Pepro actief op gebied van veiligheid. Pepro ontwikkelt applicaties op het gebied van AsbestRegistratie en analyse waarbij ook tablet inspectiesoftware is ontwikkeld. Naast dit is er een nieuwe applicatie voor de inspectie, registratie opname van NEN3140 installaties© by Pepro