Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp (FO).
Pepro beschouwd het functionele ontwerp het uitgangspunt van een project Het geeft niet alleen antwoord op het WAT maar ook op het WAAROM van het project. Zelfs wordt globaal het HOE omschreven. De bovenstaande titel zegt al genoeg, er worden dus functies beschreven in het functioneel ontwerp. Niet alleen de functies zelf maar ook hun samenhang. Beschrijven van de functies kan in tekst, maar ook met diagrammen, zoals USE cases die de interactie beschrijven tussen de gebruiker en het systeem. Natuurlijk zijn randvoorwaarden zoals milieu, wet en regelgeving, veiligheid ook beschreven in het FO. Andere zaken worden ook beschreven zoals eisen aan de systeemtesten en bv aan de documentatie. Ook een functioneel datamodel behoort to het FO. Pepro vindt dat dit samen met prototyping de gebruikers veel sneller inzicht geven in de functionaliteit van het systeem.Pepro

●Interviewt de project stakeholders (gebruikers zijn belangrijk!)

●Houdt brainstorm bijeenkomsten

●Schrijft Functionele ontwerpen

● Maakt FO datamodellen (UML, Acces)

Werkt met protoyping

●Zorgt voor planningen en kostenschattingen
© by company