Pepro: technische automatisering
Een breed terrein..
Pepro houdt zich bezig met technische automatiserings projecten, applicaties en onderzoeken. Dit bestrijkt een behoorlijk breed terrein. Voornamelijk bevinden de werkzaamheden zich voornamelijk in het taktisch en operationele domein (zie figuur)

In de proces besturingslaag bevinden zich alle systemen die direct op de assets ingrijpen. Daarboven op de procesbeheersingslaag bevinden zich systemen die de productie processen plannen. Denk aan onderhoudsplanning of batch applicaties. Belangrijk wat niet in de figuur te zien is is de achterkant van de piramide is de data of de informatie. Datamanagement is ook aspect die Pepro ontzetend belangrijk vindt. Hier kunnen, indien niet op orde, enorme kosten uit voortkomen.
● Proces beheersing :

Pepro heeft ervaring op deze laag met met de volgende systemen: systemen/applicaties:
- Energie & Distributed Management systmen (EMS/DMS)
- Geografische Informatie systemen (GIS)
- Distributed Control systeem (procesregelingen, batch applicaties)

● Productie besturingslaag

Pepro heeft ervaring op deze laag met met de volgende systemen:
-Supervisory Control And Data Aquisitie (SCADA)laag
-Telecommunicatie laag
-Distibuted Control Systems (DCS)

© by company