Pepro en asset management
Asset management
Gegevens zijn de basis voor informatie welke op zijn beurt de hoeksteen vormen voor Asset management. Dit geldt of u nu kiest voor toestandsafhankelijk- of preventie- of risico based onderhoud. Gegevens behoren dus op hun beurt aktief beheerd te worden als basis voor de informatie die uw beslissingen sturen: datamanagement.

Lifecycle management
Bij Asset management draait het om informatie van storingen en onderhoud en de kosten en opbrengsten hiervan. Pas dan kan u iets zinnig zeggen over de te kiezen AM strategie.LCC (life cycle costs)
berekeningen zijn gebaseerd op juiste gegevens.

Feedback lus
Er moet altijd een goede terugkoppeling (feedback) zitten in het sturen op onderhoud en storingen en de gegevens. Dan heeft effectief sturen zin. In de toekomst zal er ook steeds meer aandacht komen voor feedforward sturingen. Dus i.p.v. in de achteruitkijkspeigel kijken anticiperen.

PePro
PePro help met het verzamelen, beoordelen, publiceren van uw gegevens to bruikbare informatie voor iedereen.
© PePro