Waar zijn mijn assets en wat hangt er allemaal aan vast?

DaDem:
Data Asset Document Event Modeling
Iedereen heeft wel iets gehoord over assetdata management hetzelfde geldt ook voor document management. Op de markt bestaan ook uitgebreide software pakketten om beide gebieden in te richten. Vooral documentmanagement heeft na de digitalisering van documenten een vlucht genomen. In praktijk hebben deze 2, voor wat betreft het beheer van assets, sterk met elkaar te maken. Dit is een aspect wat tot nu nog niet sterk is ontwikkeld. De assets zelf worden vaak object georienteerd ontworpen, Denk aan de fiets die opgebouwd is uit een frame, zadel, wielen een stuur, de wielen zijn weer opgebouwd uit een velg spaken en banden. Zo ontstaat in dit geval een assetboom (tree) waarbij de relatie tussen de assettypes "bestaat uit" kenmerkt. Zo is ook bv het duitse KKS systeem gemaakt waarbij de assetnummering (identificatie) zijn plaats in de hiërarchie (tree) weergeeft. Ook alle kenmerken (datavelden bv installatie datum) die bij de assets horen zijn dan gelijk in de opbouw van de boom meegenomen. Voor documenten geldt hetzelfde als de datavelden van een asset. Ze kunnen dus ook gehangen worden aan een asset, die op zijn beurt weer in de boom hangt. Dit wordt in de praktijk niet veel gedaan. Wel worden er in document managementsystemen veel metadata aan meegegeven. Maar dan moet je meer denken aan bijvoorbeeld: documentstatus, (design, as-build..)versienummering, auteur, project..enz. Essentieel is dus dat je ze dus aan de bijbehorende asset hangt, waarbij elke assettype een eigen documentsoort(en) bevat. Nu pas kan je je dus afvragen of je nog documenten mist van een bepaalde asset of assetboom! Of in geval van onze fiets; van garantiebewijs tot buitenband typespecificatie Documenten komen echter ook voort uit andere bronnen al dan niet verbonden aan assettypes. Denk aan documenten die afkomstig zijn uit produkten of fabrikaten (bijvoorbeeld installatiehandleidingen), algemene criteria, berekeningen ten behoeve van bijvoorbeeld gebouwventilatie of events (bijvoorbeeld asbest of onderhoudsinspecties). Deze hangen echter niet rechtstreeks aan de asset maar indirect. Door ze aan bovengenoemde bronnen te koppelen zijn ze beter vindbaar en worden ze niet meerdere keren opgeslagen. Zo blijven de documenten uniek Ik heb voor al deze documenten relaties tussen assets / assetdata, hun ontstaan en hun omgevingsfactoren in kaart gebracht met behulp van een eigen modellering applicatie. Dit met als uitgangspunt de informatiebehoefte van een nutsbedrijf. Dit is nuttig zijn om al uw informatie in uw bedrijf in kaart te brengen en te structureren. Op deze manier wordt terugvindbare informatie verkregen.
DaDem: structuur in mijn Assets