PePro projecten informatiemanagement softwareproducten en studies

Links | Service | Contact
Tech. automatisering | Projecten | Bestekken & Functioneel Ontwerp | Studie & Onderzoek | Prototyping | ProductOntwikkeling
                  Nutsbedrijven | Proces industrie | Telecommunicatie | Overheid
                                    Project management | Functionele ontwerpen | Studies | Asset management | Datamanagement | Productontwikkeling
                                                      GIS | EMS/DMS | DCS/SCADA
                                                                        Prince 2 | Functionele Protoyping | Analyse (OO) | ITIL | Boerenverstand
                                                                                          Kwaliteit | Vernieuwing | Inzet | Communicatie | De Keten | Duurzaamheid
                                                                                                            Stedin | BME | ARA_DEMO | Pepro | Gasunie | Eneco |
                                                                                                                              Asbest Registratie en Analyse (ARA) | Asbest Opname tool rapport generator | NEN3140 installatie keuringen |

Peter Professional:

pasfotoPeter

Even Voorstellen

Pepro = Peter vd Duyn Schouten. Projectleider, ontwerper,informatie analist, trainer productontwikkelaar op gebied van automatisering.

In 2007 heb ik de overstap gemaakt naar een eigen onderneming. Nadat ik in het bedrijfsleven eigenlijk alle relevante functies had doorlopen, de laatste; projectmanager van een groot GIS project, is mijn bedrijf; Pepro de grote nieuwe uitdaging. Het meest in het oogspringende item waar ik tijdens mijn carrière vaak tegenaan gelopen ben, is het feit dat een groot aantal projectleiders geen technische, noch inhoudelijke kennis hebben. Ook tonen ze niet de wil om zich in problemen op dit nivo te willen verdiepen. Hun stakeholders is puur en alleen de opdrachtgever ( lees directie). Andersom zijn er die wel deze kennis hebbenmaar niet de (project)management capaciteiten hebben om goed te kunnen adviseren. Pepro heeft die combinatie wel. Ook zijn we niet bang om een keer nee te zeggen in het belang van uzelf!

Wat drijft Pepro

PePro heeft een pragmatische filosofie wat betreft technische automatiseringsprojecten. Pepro gaat altijd uit van de functionele specificatie als centrale punt in de uitvoering uw project. Pepro maakt gebruik van prototypen om snel een goede specificatie te verkrijgen, waarbij ook het functionele datamodel gelijk wordt vastgelegd. De functionele specificatie moet altijd terug te koppelen zijn aan de Business Case. Risico's in het project liggen altijd op het praktisch niveau. Pepro vult het gat tussen management en uitvoering. PePro geeft ook advies, maar liever helpen wij u dit advies in praktijk te brengen. Al te vaak gebeurt het dat plannen en ideeën nooit concreet gemaakt worden en daarom ook niet gerealiseerd worden. Ook gebruiken wij standaarden als Prince en Itil, echter zonder in de bureaucratie te verdrinken. We beschouwen deze standaarden niet als doel maar als middel, en passen het toe waar het gebruikt kan worden!

De laatste jaren is Pepro actief op gebied van veiligheid. Pepro ontwikkelt applicaties op het gebied van Asbest Registratie en analyse

Vriendelijke groet en wellicht tot ziens!
Peter

Hierboven ziet u een impresie van de verschillende aktiviteiten van Pepro. Klik op de voorstaande foto voor meer informatie.

Wat is Pepro? .klik...Pepro in UML

 

 

 

Pepro gebruikt standaard software pakketten,apps en tooling:

Pepro zet deze in samen ontwikkelmethodieken die snel resultaat geven (prototyping).

logo

 

Microsoft based tooling:

MSOffice: documentatie en tools

 

MSaccess: Prototyping en database toepassing

 

MSProject: Planning van resourses

 

MSVisio: technische tekeningen/ontwerpen

 

MSSharepoint: online delen en samenwerken op het internet. Content en Document management tool

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2010 Pepro VOF